>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)

Test - Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)

Jste kooperativní ?

Jen málokdo má takové zaměstnání, že při něm nepotřebuje jiné lidi. Bez spolupráce se neobejdeme ani v pracovním ani v osobním životě a mnohé problémy je výhodnější a vhodnější řešit dohodou a spoluprací, než jinými způsoby. Schopnost spolupracovat je jednou z kompetencí, bez které se na trhu práce budeme uplatňovat jen velmi obtížně.
To, jaká atmosféra panuje na pracovišti nebo v pracovní skupině, souvisí samozřejmě s celou řadou faktorů. Patří k nim pochopitelně i to, jak ke kooperaci s ostatními přistupujeme my sami.
Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci ke kooperaci nabízejí naše tréninky.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. S druhými vycházím dobře a ve prospěch společného cíle jsem připraven tvrdě pracovat.
2. Vím, kam ve svém životě směřuji, mám své cíle a chci jich dosáhnout.
3. Změny nabo náročnější úkoly mi připadají jako výzva.
4. Mohu pracovat se všemi typy lidí, za předpokladu, že mohou přispět něčím, co za to stojí.
5. Cítím, že někdy stojí za to přivodit dočasnou nepopulárnost, má-li člověk být úspěšný při prosazování svých cílů.
6. Rozčiluje mě, když se příliš dlouho diskutuje o tom, jak se to udělá. V takovém případě raději jednám sám.
7. Dokážu pozitivně reagovat na své kolegy, jejich náměty, iniciativu a úspěchy.
8. Samostatné pracovní činnosti, za které sám nesu zodpovědnost, mi vyhovují nejlépe.
9. Vyhovuje mi soutěživé prostředí, protože vyhrávám.
10. Zlobí mě, když mé úsilí nebo dobré výsledky, nejsou druhými zaznamenány.
11. Porady, dlouhé debaty a rokování o společném postupu nemám rád.
12. Kdybych byl trenér, usiloval bych o to, aby můj tým byl na špici.
13. Když si s něčím nevím rady, vyhledám si potřebné informace v literatuře nebo na internetu.
14. Dokážu lidem naslouchat, otevřeně s nimi komunikovat a také jim vycházet vstříc.
15. V mém slovníku se vyskytuje věta: "Ano, ale dalo by se to udělat, rychleji nebo efektivněji."
16. Raději si s úkolem poradím sám, než abych ostatním dlouze vysvětloval, o co jde a co se po nich požaduje.
17. Respektovat přísloví "Více hlav, více rozumu" nebývá od věci.
18. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy, které pomohou vyřešit problém.
19. Nejlepších výsledků dosahuji, když jsem v práci odkázán sám na sebe.
20. Zapomínám na to, že jiní lidé mají také svůj názor na věc.
21. Pokud si někdo neví s něčím rady, snažím se mu to trpělivě vysvětlit nebo mu pomoci.