>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)

Test - Kompetence ke kooperaci (týmové spolupráci)

Jste kooperativní ?

Jen málokdo má takové zaměstnání, že při něm nepotřebuje jiné lidi. Bez spolupráce se neobejdeme ani v pracovním ani v osobním životě a mnohé problémy je výhodnější a vhodnější řešit dohodou a spoluprací, než jinými způsoby. Schopnost spolupracovat je jednou z kompetencí, bez které se na trhu práce budeme uplatňovat jen velmi obtížně.
To, jaká atmosféra panuje na pracovišti nebo v pracovní skupině, souvisí samozřejmě s celou řadou faktorů. Patří k nim pochopitelně i to, jak ke kooperaci s ostatními přistupujeme my sami.
Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci ke kooperaci nabízejí naše tréninky.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Respektovat přísloví "Více hlav, více rozumu" nebývá od věci.
2. S druhými vycházím dobře a ve prospěch společného cíle jsem připraven tvrdě pracovat.
3. Vyhovuje mi soutěživé prostředí, protože vyhrávám.
4. Zapomínám na to, že jiní lidé mají také svůj názor na věc.
5. Mohu pracovat se všemi typy lidí, za předpokladu, že mohou přispět něčím, co za to stojí.
6. Rozčiluje mě, když se příliš dlouho diskutuje o tom, jak se to udělá. V takovém případě raději jednám sám.
7. Dokážu lidem naslouchat, otevřeně s nimi komunikovat a také jim vycházet vstříc.
8. Vím, kam ve svém životě směřuji, mám své cíle a chci jich dosáhnout.
9. Zlobí mě, když mé úsilí nebo dobré výsledky, nejsou druhými zaznamenány.
10. Samostatné pracovní činnosti, za které sám nesu zodpovědnost, mi vyhovují nejlépe.
11. Kdybych byl trenér, usiloval bych o to, aby můj tým byl na špici.
12. Cítím, že někdy stojí za to přivodit dočasnou nepopulárnost, má-li člověk být úspěšný při prosazování svých cílů.
13. Pokud si někdo neví s něčím rady, snažím se mu to trpělivě vysvětlit nebo mu pomoci.
14. Dokážu pozitivně reagovat na své kolegy, jejich náměty, iniciativu a úspěchy.
15. V mém slovníku se vyskytuje věta: "Ano, ale dalo by se to udělat, rychleji nebo efektivněji."
16. Změny nabo náročnější úkoly mi připadají jako výzva.
17. Raději si s úkolem poradím sám, než abych ostatním dlouze vysvětloval, o co jde a co se po nich požaduje.
18. Nejlepších výsledků dosahuji, když jsem v práci odkázán sám na sebe.
19. Porady, dlouhé debaty a rokování o společném postupu nemám rád.
20. Když si s něčím nevím rady, vyhledám si potřebné informace v literatuře nebo na internetu.
21. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy, které pomohou vyřešit problém.