>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k podnikavosti

Test - Kompetence k podnikavosti

Jste podnikavý člověk?

Podnikatel? To je sobecký a bezohledný vydřiduch, který chce rychle zbohatnout. Takový scestný názor se mezi lidmi bohužel objevuje stejně tak, jako nerozlišování pojmů podnikavost a podnikání. Testík, který si vyzkoušíte, se týká vlastnosti zvané podnikavost. A ta zdaleka není jen o tom, zda z vás může být úspěšný podnikatel. Chápeme ji v mnohem širších souvislostech, chápeme ji jako vnitřní sílu, která přiměje lidi něco dělat, vymýšlet, prostě podnikat. Vlastnosti podnikatelů rozhodně nemají jen podnikatelé – vlastníci firem a podniků. Podnikavé lidi lze nalézt ve všech ostatních druzích a typech činností a zaměstnání. A mimochodem, podnikatelé popsaní ve druhé větě se také vyskytují, ale úspěšní nebývají. Úspěšné podnikání potřebuje vysoký stupeň spolehlivosti, vzájemné důvěry a spolupráce. Studie úspěšných podnikatelů jasně prokázaly, že jsou to vesměs lidé vysoce morálně a sociálně odpovědní. Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci k podnikavosti nabízejí naše tréninky.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Baví mě vymýšlet nové věci, nápady mi nechybí.
2. Pouštět se do nových akcí mi připadá vzrušující a dělám to rád.
3. Bylo by pro mě složité zpracovat nápad do podoby záměru nebo konceptu.
4. Čím víc zodpovědnosti, tím víc problémů.
5. Pouštět se do nových věcí je hodně složité, popravdě řečeno, trochu mě to děsí.
6. Chodit do práce je holt nutné, nějak se živit musím.
7. Raději se držím zpátky ve vyslovování svých názorů, i když nebude po mém.
8. Držím se osvědčeného přísloví "Co tě nepálí, nehas".
9. Nejlepší pro mě je, když dostanu jasnou instrukci, co a jak dělat.
10. Opravdu nemám rád změny nebo zbytečný rozruch
11. Někdy si toho na sebe naložím tolik, že zkrátka nestíhám.
12. Risk je zisk.
13. Představa, že bych se měl postavit na vlastní nohy a sám začít podnikat, mě děsí.
14. Umím situaci dobře posoudit a předvídat možná rizika.
15. Strach z neúspěchu je u mne silnější než víra v úspěch.
16. Život podnikatele je příliš hektický na to, než abych si přál být na jeho místě.
17. Změny mi nevadí, ale sám je většinou nepodněcuji.
18. Nebojím se přijímat zodpovědnost – za sebe i za druhé.
19. Občas mám dobrý nápad, ale chuť nebo odvaha vyjít s tím na veřejnost mi tak trochu chybí.
20. Tomu, co se kolem mě děje, se bez zbytečných řečí a připomínek přizpůsobím.
21. Rutina mě ubíjí.