>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k flexibilitě

Test - Kompetence k flexibilitě

Jste flexibilní?

Překotnost, kvanta informací, rychlost, dynamika, změny na straně jedné, poklidný život, zaběhaný řád a pocit jistoty na straně druhé. Většina z nás vyznává něco z obojího. Určité vzrušení a nutnost adaptovat se a měnit sám sebe potřebujeme ke spokojenému životu podobně jako pocit jistoty a stability. Nicméně, současný trh upřednostňuje lidi flexibilní, schopné pružně reagovat na náročné a stále se měnící podmínky.

To, nakolik pružně jsme reagovat schopni, souvisí samozřejmě s celou řadou faktorů rázu fyzického stejně tak jako psychického. Sem patří především náš postoj, to, jak k okolnímu světu a změnám, které se v něm dennodenně odehrávají , přistupujeme my sami.

Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. Možnost posílit kompetenci k flexibilitě nabízejí naše tréninky.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Naskytne-li se mi dostatečně zajímavá pracovní příležitost, jsem připraven přestěhovat se.
2. Kouzlo novosti je prostě nepřekonatelné.
3. Kdo není ve svém životě schopen počítat s rizikem, život nepoznal.
4. Vítám nejrůznější změny, beru je jako výzvu nebo i dobrodružství.
5. Doba si vyžaduje rozhled a pružnou otevřenou mysl.
6. Dávám přednost tradici a solidnosti – v práci, ve věcech, i ve vztazích .
7. Představa o setrvání na jednom místě po celý život mě děsí.
8. Nový výrobek si pořídím až tehdy, když ten původní skutečně dosloužil.
9. Je škoda, že obyčeje a tradice ztrácejí v dnešním světě význam.
10. Svůj pracovní nebo osobní styl dokážu skutečně rychle a bez větších problémů změnit.
11. Když něco dělám příliš dlouho, přestane mě to zajímat.
12. V nových situacích se poměrně rychle zorientuji.
13. Mnoho věcí jsem nevyzkoušel, nemám na to dostatek talentu.
14. Přizpůsobím se, je –li to okolnostmi skutečně vyžadováno.
15. Doba se mění, ale do budoucna hledím s optimismem.
16. Jako všechno, také život vyžaduje jistý řád.
17. Čas od času jsou reformy všech možných zákonů a vyhlášek nevyhnutelné.
18. Je nutné stále rozšiřovat své znalosti a mít dostatek informací o soudobých trendech.
19. Dobré partnerství mi dodává jistotu.
20. Je pro mne docela obtížné udržet krok s dobou.
21. Jsou to především moderní umění nebo hudba, které mi mají co říct.