>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb

Test - Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb

Náš zákazník, náš pán???

Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. „Orientace na zákazníka“ – slogan, který často nalezneme v propagačních materiálech nejrůznějších firem a podniků, slogan, který bývá uváděn v souvislosti s marketinkovou strategií, slogan, který však dosti často představuje pouze prázdná slova. A přitom je to právě spokojenost zákazníků, která v dnešní době rozhoduje o tom, zda firma na trhu plném konkurentů obstojí. A udržet si dobré místo je v zájmu každého z nás. Takže, jak si stojíte? Každopádně je to zejména tato kompetence, kterou lze snadno a rychle rozvíjet. Stačí jen chtít.

Označte, nakolik uvedené výroky vystihují vaše přesvědčení a zkušenosti.

1. Zákazník by měl pochopit, že i prodavač je jen člověk.
2. Přání zákazníků jsou hodně podobná.
3. Práce se zákazníkem vyžaduje vynalézavost a trpělivost.
4. Přání zákazníků jsou rozmanitá.
5. Důležité je více naslouchat přáním zákazníka a méně mluvit.
6. Důležité je dodržovat stanovená pravidla a procedury, přáním a představám zákazníků tudíž nelze vždy vyhovět.
7. Důležité je přesvědčit zákazníka o potřebě určitého zboží nebo služby.
8. Kupuješ kupuj, nekupuješ, nezdržuj.
9. Lidem jde o to, aby za své peníze dostali maximální užitek.
10. Zákazník potřebuje při nakupování poradit.
11. Ať se snažím, jak se snažím, stejně nejde vyhovět všem lidem.
12. Čas, který věnujeme zákazníkovi se vyplatí.
13. Rčení „Náš zákazník, náš pán“ skutečně platí.
14. Zákazník je sice pán, ale musí vědět, co chce.
15. Práce se zákazníky nebo klienty mě skutečně baví.
16. Vždycky se snažím lidem vyjít vstříc.
17. Mohu říci, že jsem zodpovědný člověk.
18. Přesná informace podaná zákazníkovi je víc než tisíc krásných úsměvů.
19. Jsou určité typy lidí, se kterým nedokáži jednat.
20. Práce se zákazníky je náročná a zpravidla málo oceněná.
21. Mám rád, když je všechno splněno včas a pořádně.