>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb

Test - Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb

Náš zákazník, náš pán???

Výsledek absolvovaného testíku nepředstavuje definitivní vědeckou výpověď. Slouží pouze jako orientace k lepšímu sebepoznání a jako podnět k zamyšlení. „Orientace na zákazníka“ – slogan, který často nalezneme v propagačních materiálech nejrůznějších firem a podniků, slogan, který bývá uváděn v souvislosti s marketinkovou strategií, slogan, který však dosti často představuje pouze prázdná slova. A přitom je to právě spokojenost zákazníků, která v dnešní době rozhoduje o tom, zda firma na trhu plném konkurentů obstojí. A udržet si dobré místo je v zájmu každého z nás. Takže, jak si stojíte? Každopádně je to zejména tato kompetence, kterou lze snadno a rychle rozvíjet. Stačí jen chtít.

Označte, nakolik uvedené výroky vystihují vaše přesvědčení a zkušenosti.

1. Lidem jde o to, aby za své peníze dostali maximální užitek.
2. Přání zákazníků jsou hodně podobná.
3. Práce se zákazníkem vyžaduje vynalézavost a trpělivost.
4. Čas, který věnujeme zákazníkovi se vyplatí.
5. Důležité je přesvědčit zákazníka o potřebě určitého zboží nebo služby.
6. Důležité je dodržovat stanovená pravidla a procedury, přáním a představám zákazníků tudíž nelze vždy vyhovět.
7. Přesná informace podaná zákazníkovi je víc než tisíc krásných úsměvů.
8. Mám rád, když je všechno splněno včas a pořádně.
9. Ať se snažím, jak se snažím, stejně nejde vyhovět všem lidem.
10. Mohu říci, že jsem zodpovědný člověk.
11. Zákazník by měl pochopit, že i prodavač je jen člověk.
12. Jsou určité typy lidí, se kterým nedokáži jednat.
13. Přání zákazníků jsou rozmanitá.
14. Rčení „Náš zákazník, náš pán“ skutečně platí.
15. Práce se zákazníky nebo klienty mě skutečně baví.
16. Zákazník potřebuje při nakupování poradit.
17. Důležité je více naslouchat přáním zákazníka a méně mluvit.
18. Zákazník je sice pán, ale musí vědět, co chce.
19. Práce se zákazníky je náročná a zpravidla málo oceněná.
20. Vždycky se snažím lidem vyjít vstříc.
21. Kupuješ kupuj, nekupuješ, nezdržuj.