>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k samostatnosti

Test - Kompetence k samostatnosti

Kompetence k samostatnosti

Z průzkumu provedeného mezi zaměstnavateli jednoznačně vyplynulo, že schopnosti vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně a vytrvale na nějakém úkolu, vnitřní disciplíně a nezávislému rozhodování připisují manažeři prvořadou důležitost. Kompetence k samostatnosti figuruje na jejich žebříčku požadavků na zaměstnance na prvním místě. V tomto krátkém testíku si vyzkoušejte, jak byste se jim asi jevili vy.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Mám zkušenost, že když na něčem pracuje více lidí, snaží se prosadit svůj názor a k ničemu kvalitnímu nakonec nedospějí.
2. Při vaření se často nedržím přesně receptu, rád(a) experimentuji.
3. Nejlepších výsledků většinou dosáhnu, když spoléhám jenom sám na sebe.
4. Rozhodování mi nedělá problémy.
5. Znám své meze.
6. Nebál bych se vydat se sám na dovolenou napříč republikou.
7. V případě, že potřebuji další informace pro splnění úkolu, raději si je naleznu sám, než abych se někoho zeptal.
8. Poznám, když se mnou někdo snaží manipulovat a dokážu se ubránit.
9. Dokážu si udržet svůj názor. Nehledím na to, co si myslí ostatní.
10. Práce nedokončená je jako práce nezačatá.
11. Mí rodiče se vždycky snažili, abych byl samostatný. Od malička jsem měl povinnosti, které jsem musel dělat sám.
12. Pracuji-li v týmu, zvolím si takový úkol, který mohu dokončit sám.
13. Příliš podrobné zadání mne spíš rozčiluje a svazuje.
14. Každý svého štěstí strůjcem.
15. Nejasné a nepřehledné situace mě nevyvedou z míry.
16. Raději sám zodpovídám za to, co dělám.
17. Líná huba holé neštěstí.
18. Potíže vždy raději řeším vlastními silami.
19. Nedělá mi problémy si práci rozplánovat tak, abych ji zvládl a nepřepínal své síly.
20. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
21. Než začnu pracovat, udělám si představu o tom, jak to bude probíhat, včetně časového rozvrhu.
22. Když se musím rozhodovat, raději se spoléhám na vlastní úsudek než na rady druhých.
23. Nevadí mi, když mám úkol zadaný spíše obecně.
24. Nemám rád lidi, kteří se jenom vezou.