>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k samostatnosti

Test - Kompetence k samostatnosti

Kompetence k samostatnosti

Z průzkumu provedeného mezi zaměstnavateli jednoznačně vyplynulo, že schopnosti vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně a vytrvale na nějakém úkolu, vnitřní disciplíně a nezávislému rozhodování připisují manažeři prvořadou důležitost. Kompetence k samostatnosti figuruje na jejich žebříčku požadavků na zaměstnance na prvním místě. V tomto krátkém testíku si vyzkoušejte, jak byste se jim asi jevili vy.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Nemám rád lidi, kteří se jenom vezou.
2. Líná huba holé neštěstí.
3. Nevadí mi, když mám úkol zadaný spíše obecně.
4. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
5. Mí rodiče se vždycky snažili, abych byl samostatný. Od malička jsem měl povinnosti, které jsem musel dělat sám.
6. Dokážu si udržet svůj názor. Nehledím na to, co si myslí ostatní.
7. Potíže vždy raději řeším vlastními silami.
8. Každý svého štěstí strůjcem.
9. Poznám, když se mnou někdo snaží manipulovat a dokážu se ubránit.
10. Než začnu pracovat, udělám si představu o tom, jak to bude probíhat, včetně časového rozvrhu.
11. Pracuji-li v týmu, zvolím si takový úkol, který mohu dokončit sám.
12. Znám své meze.
13. Nebál bych se vydat se sám na dovolenou napříč republikou.
14. Nedělá mi problémy si práci rozplánovat tak, abych ji zvládl a nepřepínal své síly.
15. Nejasné a nepřehledné situace mě nevyvedou z míry.
16. Při vaření se často nedržím přesně receptu, rád(a) experimentuji.
17. Rozhodování mi nedělá problémy.
18. V případě, že potřebuji další informace pro splnění úkolu, raději si je naleznu sám, než abych se někoho zeptal.
19. Práce nedokončená je jako práce nezačatá.
20. Příliš podrobné zadání mne spíš rozčiluje a svazuje.
21. Raději sám zodpovídám za to, co dělám.
22. Nejlepších výsledků většinou dosáhnu, když spoléhám jenom sám na sebe.
23. Když se musím rozhodovat, raději se spoléhám na vlastní úsudek než na rady druhých.
24. Mám zkušenost, že když na něčem pracuje více lidí, snaží se prosadit svůj názor a k ničemu kvalitnímu nakonec nedospějí.