>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k samostatnosti

Test - Kompetence k samostatnosti

Kompetence k samostatnosti

Z průzkumu provedeného mezi zaměstnavateli jednoznačně vyplynulo, že schopnosti vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně a vytrvale na nějakém úkolu, vnitřní disciplíně a nezávislému rozhodování připisují manažeři prvořadou důležitost. Kompetence k samostatnosti figuruje na jejich žebříčku požadavků na zaměstnance na prvním místě. V tomto krátkém testíku si vyzkoušejte, jak byste se jim asi jevili vy.

U níže uvedených výroků označte míru toho, nakolik vás vystihují.

1. Rozhodování mi nedělá problémy.
2. Než začnu pracovat, udělám si představu o tom, jak to bude probíhat, včetně časového rozvrhu.
3. Pracuji-li v týmu, zvolím si takový úkol, který mohu dokončit sám.
4. Znám své meze.
5. Příliš podrobné zadání mne spíš rozčiluje a svazuje.
6. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
7. V případě, že potřebuji další informace pro splnění úkolu, raději si je naleznu sám, než abych se někoho zeptal.
8. Nemám rád lidi, kteří se jenom vezou.
9. Nejasné a nepřehledné situace mě nevyvedou z míry.
10. Když se musím rozhodovat, raději se spoléhám na vlastní úsudek než na rady druhých.
11. Nevadí mi, když mám úkol zadaný spíše obecně.
12. Potíže vždy raději řeším vlastními silami.
13. Líná huba holé neštěstí.
14. Nebál bych se vydat se sám na dovolenou napříč republikou.
15. Poznám, když se mnou někdo snaží manipulovat a dokážu se ubránit.
16. Dokážu si udržet svůj názor. Nehledím na to, co si myslí ostatní.
17. Mám zkušenost, že když na něčem pracuje více lidí, snaží se prosadit svůj názor a k ničemu kvalitnímu nakonec nedospějí.
18. Nejlepších výsledků většinou dosáhnu, když spoléhám jenom sám na sebe.
19. Při vaření se často nedržím přesně receptu, rád(a) experimentuji.
20. Raději sám zodpovídám za to, co dělám.
21. Mí rodiče se vždycky snažili, abych byl samostatný. Od malička jsem měl povinnosti, které jsem musel dělat sám.
22. Nedělá mi problémy si práci rozplánovat tak, abych ji zvládl a nepřepínal své síly.
23. Každý svého štěstí strůjcem.
24. Práce nedokončená je jako práce nezačatá.