>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k efektivní komunikaci

Test - Kompetence k efektivní komunikaci

Jak jste na tom s prezentačními dovednostmi?

Tento testík Vám pomůže prověřit, jak si v současné chvíli stojíte, pokud se prezentačních dovedností týká, a také Vám pomůže zjistit, nač se při zdokonalování této důležité součásti kompetence k efektivní komunikaci zaměřit.

Pozorně si prostudujte každý z dvaceti výroků a na škále vůbec nevystihuje zcela vystihuje označte, která hodnota se nejvíce blíži skutečnosti. Buďte k sobě upřímní, jen tak se můžete z testu poučit.

1. Vím, co jsou to vizuální pomůcky a k čemu slouží. Proto je při svých prezentacích používám.
2. Můj hlas je jasný a zvučný a tempo mé řeči je přiměřené.
3. Vizualizaci (obrázky, grafy, nápisy…) používám s rozvahou, posluchače nezahlcuji. Mám na paměti, že nositelem poselství jsem já.
4. Myšlenky a nápady sděluji posluchačům se zaujetím, tak, aby cítili, že tématu dobře rozumím.
5. V závěru své prezentace se vždy vracím k tomu, co už bylo vysloveno v úvodu.
6. Na místě jsem vždy natolik včas, abych si mohl v klidu připravit a vyzkoušet přístroje, které budu při prezentaci používat.
7. Vycházím z toho, že prezentovat neznamená perfektně odříkat, nejdůležitější je kontakt s posluchači.
8. Vždy se informuji předem, jací lidé budou mé prezentaci naslouchat. Mám jasno v tom, co jsou zač.
9. Pokaždé než si začnu svou prezentaci připravovat, jasně si stanovím její cíl. Znamená to, že před otázkou „Co?“ mám zodpovězenu otázku „Proč?“
10. Ovládám postupy, jak usměrňovat pozornost posluchačů a dosáhnu toho, aby sledovali to, co jim sděluji.
11. Jsem si vědom nejen toho, co říkám, ale i jak to říkám.
12. Svou prezentaci sestavuji systematicky. Začínám tím, že si poznamenám podstatné body nebo myšlenky a pak je rozpracovávám.
13. Nacvičím si své vystoupení předem, takže víceméně hovořím „z patra“.
14. Vždy si zajdu prohlédnout prostor, kde budu prezentovat a je-li to třeba, přizpůsobím jej svým představám.
15. Uvědomuji si význam očního kontaktu s posluchači a přirozeně jej udržuji.
16. Začátek každé mé prezentace obsahuje přehled hlavních bodů a v závěru se znovu objevuje jejich shrnutí.
17. Daří se mi, aby mě přirozená tréma a strach z vystoupení stimulovaly, nikoliv brzdily.
18. Vím k čemu slouží řečnické otázky a používám je.
19. Je mi jasné, že na dobrém úvodu hodně záleží a k prolomení ledů znám různé triky.
20. Vím, jak prezentaci oživit přiměřenou gestikulací, dávám si pozor na gesta signalizující mou nejistotu.