>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k efektivní komunikaci

Test - Kompetence k efektivní komunikaci

Jak jste na tom s prezentačními dovednostmi?

Tento testík Vám pomůže prověřit, jak si v současné chvíli stojíte, pokud se prezentačních dovedností týká, a také Vám pomůže zjistit, nač se při zdokonalování této důležité součásti kompetence k efektivní komunikaci zaměřit.

Pozorně si prostudujte každý z dvaceti výroků a na škále vůbec nevystihuje zcela vystihuje označte, která hodnota se nejvíce blíži skutečnosti. Buďte k sobě upřímní, jen tak se můžete z testu poučit.

1. Jsem si vědom nejen toho, co říkám, ale i jak to říkám.
2. Začátek každé mé prezentace obsahuje přehled hlavních bodů a v závěru se znovu objevuje jejich shrnutí.
3. Svou prezentaci sestavuji systematicky. Začínám tím, že si poznamenám podstatné body nebo myšlenky a pak je rozpracovávám.
4. V závěru své prezentace se vždy vracím k tomu, co už bylo vysloveno v úvodu.
5. Vizualizaci (obrázky, grafy, nápisy…) používám s rozvahou, posluchače nezahlcuji. Mám na paměti, že nositelem poselství jsem já.
6. Můj hlas je jasný a zvučný a tempo mé řeči je přiměřené.
7. Pokaždé než si začnu svou prezentaci připravovat, jasně si stanovím její cíl. Znamená to, že před otázkou „Co?“ mám zodpovězenu otázku „Proč?“
8. Ovládám postupy, jak usměrňovat pozornost posluchačů a dosáhnu toho, aby sledovali to, co jim sděluji.
9. Daří se mi, aby mě přirozená tréma a strach z vystoupení stimulovaly, nikoliv brzdily.
10. Uvědomuji si význam očního kontaktu s posluchači a přirozeně jej udržuji.
11. Vím, jak prezentaci oživit přiměřenou gestikulací, dávám si pozor na gesta signalizující mou nejistotu.
12. Nacvičím si své vystoupení předem, takže víceméně hovořím „z patra“.
13. Na místě jsem vždy natolik včas, abych si mohl v klidu připravit a vyzkoušet přístroje, které budu při prezentaci používat.
14. Vycházím z toho, že prezentovat neznamená perfektně odříkat, nejdůležitější je kontakt s posluchači.
15. Vím, co jsou to vizuální pomůcky a k čemu slouží. Proto je při svých prezentacích používám.
16. Vždy se informuji předem, jací lidé budou mé prezentaci naslouchat. Mám jasno v tom, co jsou zač.
17. Vím k čemu slouží řečnické otázky a používám je.
18. Vždy si zajdu prohlédnout prostor, kde budu prezentovat a je-li to třeba, přizpůsobím jej svým představám.
19. Je mi jasné, že na dobrém úvodu hodně záleží a k prolomení ledů znám různé triky.
20. Myšlenky a nápady sděluji posluchačům se zaujetím, tak, aby cítili, že tématu dobře rozumím.