>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k řešení problémů

Test - Kompetence k řešení problémů

Řešení konfliktů

Dnes a denně každý z nás řeší nejrůznější problémy. Některé z nich lze vyřešit snadno, jsme s nimi hotovi raz dva, jiné jsou náročnější, komplikovanější a jejich vyřešení vyžaduje čas, námahu, emoční angažovanost, kreativitu .... Specifickou kategorii představují problémy spojené se situacemi konfliktními. Řadě lidí jsou notně nepříjemné, ale jsou přirozenou součástí mezilidských vztahů. Někdo vnímá konflikty negativně a představují pro něj zdroj napětí nebo úzkosti, jiný je vyhledává a vítá. Určitá hladina konfliktu je nutná pro tvořivou, sebekritickou a živou atmosféru. Kde není konfliktů, tam je mrtvo. Konflikty zabraňují stagnaci, podněcují, uvolňují napětí, řeší problémy, mohou znamenat příležitost, změnu, počátek nějakého zlepšení.

Tento testík, inspirovaný známým Thomas Killman Conflict Mode Instrument vám napoví, který styl při řešení konfliktů preferujete a možná vám poskytne podnět k zamyšlení.

Označte míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Snažím se být otevřený a upřímný, protože stojím o to, aby byl problém vyřešen nejlepším možným způsobem.
2. Zlatá střední cesta je dobré řešení. Snažím se, abychom ji nalezli.
3. Jsem ochoten něčeho se vzdát, když za to získám něco jiného.
4. Jestliže si můj protějšek něco velmi přeje, vyjdu mu vstříc.
5. Nejde mi o to, abych vyhrál, ale o to, abych se se svým protějškem dohodl ke spokojenosti nás obou.
6. Snažím se problém oddálit, většinou se nějak vyřeší časem sám.
7. Při sporech či rozepřích se snažím, aby se na mě můj protějšek nerozzlobil. Chci aby naše vztahy byly dobré.
8. Nemám rád vyhrocené situace, takže raději držím konflikt v sobě.
9. Snažím se neranit city ostatních.
10. Při vyjednávání se snažím brát v úvahu i požadavky nebo přání všech zúčastněných stran.
11. Snažím se druhým vysvětlit, v čem je mé stanovisko logické a jaký z něj plyne prospěch nebo výhoda.
12. Snažím se o spravedlivou kombinaci výher a proher.
13. Radši se vzdám toho, co chci, důležitější než vyhrát je zachovat vztah
14. Snažím se vycházet vstříc očekáváním ostatních.
15. Jde mi o vítězství.
16. Je-li to možné, nechám raději zodpovědnost za řešení problému na ostatních.
17. V prosazování svých názorů jsem pevný.
18. Držím se známe skutečnosti, že když obě strany trochu ustoupí, obvykle se dohodnou.
19. Společně s ostatními se snažím prodiskutovat problém ze všech úhlů pohledu, abychom našli přijatelné řešení.
20. I když mám opačné stanovisko, nedávám to příliš najevo.
21. Chci-li, aby bylo po mém, klidně „přitlačím.“
22. Kompromisní řešení považuji za vyhovující...
23. Vyměňuji si podrobné informace s ostatními, abychom problém vyřešili.
24. Neprojevuji svůj nesouhlas, abych se vyhnul zbytečným komplikacím.
25. Mám jasno a mám pravdu.