>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro zvládání zátěže

Test - Kompetence pro zvládání zátěže

Čím si kazíte život ?

Stres je jevem natolik pevně zakotveným v našich každodenních životech, že mu rozumí snad každý. Řada lidí uvádí, že pociťuje zvýšenou míru stresu téměř neustále. Nadměrná míra stresu snižuje naši životní spokojenost i pracovní výkon a efektivitu. Velmi často však zbytečně prožíváme horší zátěž, než bychom museli, a to proto, že si ji zhoršujeme tím, jak nahlížíme na svět. Tento dotazník vám pomůže odhalit, čím si komplikujete život právě vy.

Přečtěte si pozorně níže uvedené výroky a označte míru, nakolik vás vystihují.

1. Ke své spokojenosti potřebuji uznání jiných lidí.
2. Kritika musí lidi nutně mrzet.
3. To, co si o mně myslí ostatní, je v konečném důsledku důležitější, než co si myslím já.
4. Nesnáším, když udělám chybu.
5. Lidé zřejmě o mně budou smýšlet hůře, když se dopustím chyby.
6. To, jak sám sebe hodnotím, závisí do značné míry na tom, co si o mně myslí jiní.
7. Nemá cenu se přepínat, aby člověk dosáhl cíle.
8. Nemohu dosáhnout významnějších cílů, aniž bych na to dřel jako otrok.
9. Nalézt čas na plánování je vskutku nemožné.
10. Druzí lidé vědí, že se musí připomenout, abych splnil úkol, který mi zadali.
11. Musím být užitečnou, výkonnou, tvůrčí osobností, jinak život nemá smysl.
12. Jsem brzy netrpělivý, nejde-li vše dle mých představ.
13. Osobní plánování nemá moc cenu, vždy se objeví něco, co do plánů vnese zmatek.
14. Chci mít kontrolu nad tím, co se kolem mne děje.
15. Nemohu být šťastný, nepotěším-li jiné lidi.
16. Pokud má práce nepřináší rychlý efekt, brzy toho nechám.
17. Často mne napadá, co by na to, co dělám, řekli ostatní.
18. Lidé mě nebudou mít rádi, nebudu-li mít úspěch.
19. Je třeba vždy usilovat o nejlepší řešení.
20. K dokonalosti mi pořád ještě kus chybí.
21. Člověk by měl mít rozumnou vyhlídku na úspěch, dříve než s něčím vůbec začne.
22. Nadřadím-li potřeby jiných lidí svým vlastním, můžu počítat s jejich pomocí, až ji budu potřebovat.
23. Člověk by měl dělat dobře vše, do čeho se pustí.
24. Měl bych být schopen vyřešit své problémy rychle a bez velké námahy.