>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro zvládání zátěže

Test - Kompetence pro zvládání zátěže

Čím si kazíte život ?

Stres je jevem natolik pevně zakotveným v našich každodenních životech, že mu rozumí snad každý. Řada lidí uvádí, že pociťuje zvýšenou míru stresu téměř neustále. Nadměrná míra stresu snižuje naši životní spokojenost i pracovní výkon a efektivitu. Velmi často však zbytečně prožíváme horší zátěž, než bychom museli, a to proto, že si ji zhoršujeme tím, jak nahlížíme na svět. Tento dotazník vám pomůže odhalit, čím si komplikujete život právě vy.

Přečtěte si pozorně níže uvedené výroky a označte míru, nakolik vás vystihují.

1. Nesnáším, když udělám chybu.
2. Ke své spokojenosti potřebuji uznání jiných lidí.
3. Měl bych být schopen vyřešit své problémy rychle a bez velké námahy.
4. Je třeba vždy usilovat o nejlepší řešení.
5. Druzí lidé vědí, že se musí připomenout, abych splnil úkol, který mi zadali.
6. Nadřadím-li potřeby jiných lidí svým vlastním, můžu počítat s jejich pomocí, až ji budu potřebovat.
7. Chci mít kontrolu nad tím, co se kolem mne děje.
8. Člověk by měl dělat dobře vše, do čeho se pustí.
9. Nemá cenu se přepínat, aby člověk dosáhl cíle.
10. Pokud má práce nepřináší rychlý efekt, brzy toho nechám.
11. Lidé mě nebudou mít rádi, nebudu-li mít úspěch.
12. Osobní plánování nemá moc cenu, vždy se objeví něco, co do plánů vnese zmatek.
13. Nalézt čas na plánování je vskutku nemožné.
14. K dokonalosti mi pořád ještě kus chybí.
15. Nemohu být šťastný, nepotěším-li jiné lidi.
16. Kritika musí lidi nutně mrzet.
17. To, co si o mně myslí ostatní, je v konečném důsledku důležitější, než co si myslím já.
18. To, jak sám sebe hodnotím, závisí do značné míry na tom, co si o mně myslí jiní.
19. Často mne napadá, co by na to, co dělám, řekli ostatní.
20. Jsem brzy netrpělivý, nejde-li vše dle mých představ.
21. Lidé zřejmě o mně budou smýšlet hůře, když se dopustím chyby.
22. Musím být užitečnou, výkonnou, tvůrčí osobností, jinak život nemá smysl.
23. Nemohu dosáhnout významnějších cílů, aniž bych na to dřel jako otrok.
24. Člověk by měl mít rozumnou vyhlídku na úspěch, dříve než s něčím vůbec začne.