>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
2. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
3. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
4. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
5. Dokážu si obhájit vlastní názor
6. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
7. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
8. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
9. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
10. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
11. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
12. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
13. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
14. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
15. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
16. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
17. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
18. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
19. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
20. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
21. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
22. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
23. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
24. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
25. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
26. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
27. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
28. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
29. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
30. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
31. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
32. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
33. Rád zkouším nové věci.
34. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
35. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
36. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
37. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
38. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
39. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
40. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
41. Snažím se lidem vycházet vstříc.
42. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
43. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
44. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
45. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
46. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
47. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
48. Jsem aktivní člověk.
49. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
50. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
51. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
52. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
53. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
54. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
55. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
56. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
57. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
58. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
59. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
60. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
61. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
62. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.

souhrný test