>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
2. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
3. Snažím se lidem vycházet vstříc.
4. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
5. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
6. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
7. Rád zkouším nové věci.
8. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
9. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
10. Jsem aktivní člověk.
11. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
12. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
13. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
14. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
15. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
16. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
17. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
18. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
19. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
20. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
21. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
22. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
23. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
24. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
25. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
26. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
27. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
28. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
29. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
30. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
31. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
32. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
33. Dokážu si obhájit vlastní názor
34. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
35. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
36. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
37. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
38. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
39. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
40. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
41. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
42. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
43. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
44. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
45. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
46. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
47. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
48. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
49. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
50. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
51. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
52. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
53. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
54. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
55. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
56. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
57. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
58. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
59. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
60. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
61. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
62. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.

souhrný test