>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
2. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
3. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
4. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.
5. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
6. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
7. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
8. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
9. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
10. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
11. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
12. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
13. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
14. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
15. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
16. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
17. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
18. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
19. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
20. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
21. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
22. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
23. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
24. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
25. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
26. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
27. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
28. Jsem aktivní člověk.
29. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
30. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
31. Rád zkouším nové věci.
32. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
33. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
34. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
35. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
36. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
37. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
38. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
39. Dokážu si obhájit vlastní názor
40. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
41. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
42. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
43. Snažím se lidem vycházet vstříc.
44. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
45. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
46. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
47. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
48. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
49. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
50. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
51. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
52. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
53. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
54. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
55. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
56. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
57. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
58. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
59. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
60. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
61. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
62. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.

souhrný test