>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence pro trh práce

Test - Kompetence pro trh práce

Souhrnný test kompetencí

logo RPIC ViP s.r.o. logo EQUAL Kompetence
www.mamenato.cz

TEST
Kompetence pro trh práce


Určitě máte ve svém oboru solidní znalosti. Dnešní doba však nestaví pouze na znalostech. Pro úspěch v zaměstnání často nestačí ani „řemeslná zdatnost“ v dané profesi. Dnes chtějí zaměstnavatelé mnohem více. Potřebují lidi kompetentní.
Kompetence jsou soubory, dovedností, vědomostí a postojů. Člověk je potřebuje, aby se dobře uplatnil v životě, v zaměstnání a/nebo ve společnosti. Z hlediska trhu práce pak představují jeden z nejdůležitějších faktorů toho, zda najde vhodné zaměstnání a bude v něm úspěšný.
Smyslem tohoto jednoduchého dotazníku je přiblížit vám 14 klíčových kompetencí a umožnit vám posoudit, jak si stojíte. Může to být dobrý začátek pro další zdokonalování se.

Označte, nakolik vás výrok vystihuje:

Vaše jméno:
E-mail:
1. Dokážu své emoce udržet pod kontrolou i tehdy, pokud mne požadavky druhého člověka obtěžují..
2. Rád zkouším nové věci.
3. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.
4. Hledám nové možnosti, nová řešení, nové aktivity.
5. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.
6. Dokážu pružně reagovat na měnící se situace, požadavky nebo nároky.
7. Bez problémů se dokážu držet plánu. Umím své plány ovšem také pozměnit, je-li to třeba.
8. Informace zpracovávám objektivním nestranným způsobem, dokážu si udržet citový odstup.
9. Nevadí mi, když občas nevím, co mám přesně dělat – nějak si poradím.
10. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.
11. Snažím se lidem vycházet vstříc.
12. Vyskytne –li se problém, pustím se do jeho řešení.
13. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví.
14. Snadno rozeznám podstatné od nepodstatného.
15. Snažím se nejen obstát, ale i uspět.
16. Rychle se orientuji v novém prostředí nebo neznámých situacích.
17. Průběžně a trvale investuji čas a energii do svého rozvoje.
18. Dokážu si obhájit vlastní názor
19. Vždy jsem připraven podpořit dobré návrhy , které pomohou vyřešit problém.
20. Umím zkoordinovat několik aktivit najednou.
21. V zahraničí se klidně místních lidí zeptám na všechno, co potřebuji vědět.
22. Mám solidní slovní zásobu, umím se obratně a kultivovaně vyjadřovat – ústně i písemně.
23. Rychle a bez větších problémů se dokážu zorientovat a změnit svůj pracovní nebo osobní styl.
24. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení cíle.
25. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.
26. Když se setkám s něčím novým, dokážu si vyhledat potřebné informace.
27. Rozhoduji se nezávisle a to na základě vlastních znalostí a zkušeností.
28. Když na mě někdo hovoří cizí řečí, rozumím, co se ode mne chce.
29. Dokážu pracovat systematicky a plánovitě.
30. Učím se nebo se snažím dále zdokonalovat v cizím jazyku.
31. Jsem aktivní člověk.
32. Mám – li nějaký úkol, zpravidla si dovedu uvědomit kroky, kterých bude zapotřebí k jeho splnění.
33. Dovedu dobře odhadnout pravou příčinu událostí a jejich následky.
34. Nevadí mi pracovat v týmu, mám pro spolupráci smysl.
35. Opakovaně se mi podařilo vymyslet, navrhnout nebo vytvořit něco originálního, zajímavého.
36. Jde – li o společnou věc, ochotně a otevřeně poskytuji své vědomosti a podílím se na plnění různých úkolů.
37. Umím odhadnout své síly a dokážu je rozložit tak, abych dokončil svou práci včas.
38. Nikdy nečekám, až za mě někdo něco udělá.
39. Jsem člověk, který dokáže pracovat pod tlakem nebo za nepříznivých podmínek.
40. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit a respektuji to.
41. Dokážu odhadnout potřeby ostatních a přizpůsobit tomu své jednání a vystupování.
42. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.
43. To, co se dozvím, umím zpracovat i využít.
44. Když s někým uzavírám obchod/dohodu, nejde mi jen o jednorázový „byznys“.
45. Vždy raději hledám informace z různých zdrojů.
46. Když se mi něco nepovede, hledám poučení, jak to příště zvládnout lépe.
47. Jako prodejce bych byl úspěšný, protože vím, že důležitý je především zákazník.
48. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody.
49. Jsem spolehlivý a ručím za to, že práce, kterou odvádím je kvalitní.
50. Ovládám alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem.
51. Většinou se angažuji i nad rámec svých povinností.
52. Jsem zvědavý. Zajímám se o všechno nové, rád se s tím seznamuji, rád to poznávám.
53. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.
54. Pouštět se do nových aktivit mi připadá vzrušující a dělám to rád.
55. Hodně času strávím tím, že pátrám na internetu nebo „v terénu“, zda nenarazím na něco zajímavého, co by se mohlo hodit.
56. Umím dobře posoudit, které informace jsou věrohodné a zda mi k něčemu budou.
57. Umím objevit, ale rovněž kriticky zhodnotit příležitosti., které se mi nabízejí.
58. Dokážu se v cizím jazyce vyjádřit písemně (e-mail, dopis,...)
59. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.
60. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je uspořádat.
61. I při rutinních úkolech se dokážu soustředit.
62. Netrpím velkým ostychem, když se mám vyjadřovat v cizí řeči.

souhrný test