>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k řešení problémů

Test - Kompetence k řešení problémů

Realizátor nebo inovátor ?

Test, který nabízíme, vám pomůže ujasnit si postoje, které zaujímáte při řešení problémů, a také odhalí souvislost mezi tím, jak si počínáte, a vybranými týmovými rolemi, jak je popisuje autor této známé teorie dr. M. Balbin.

Zamyslete se nad jednotlivými výroky a na škále označte tu odpověď, která vás vystihuje nejblíže.

Označte na škále míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Vysvětlení složitých problémů ostatním mi někdy dělá potíže.
2. Někdy se mi stane, že při přemýšlení nad problémy ztratím kontakt s okolím.
3. Dělat něco stále stejným způsobem mě moc nebaví.
4. Mám rád neprobádané cesty.
5. Snadněji se mi spolupracuje s lidmi, kteří neteoretizují, ale hned řeší.
6. Dokáži vnést do řešení problému pořádek a systém.
7. Umím se postarat o to, aby nápady byly v praxi realizovány.
8. Obyčejně nejdříve přemýšlím nad tím, zda je plán nebo nápad prakticky realizovatelný.
9. Rozčilují mě lidé, kteří lpí na detailech a nebo chtějí mít předem o všem jasno.
10. Bez ohledu na různé tlaky okolí se soustředím na podstatu řešení problému.
11. Mám sklon přicházet s novými nápady a vyhýbat se tomu, co je běžné.
12. Lépe se mi pracuje podle předem stanoveného postupu nebo metody.