>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k řešení problémů

Test - Kompetence k řešení problémů

Realizátor nebo inovátor ?

Test, který nabízíme, vám pomůže ujasnit si postoje, které zaujímáte při řešení problémů, a také odhalí souvislost mezi tím, jak si počínáte, a vybranými týmovými rolemi, jak je popisuje autor této známé teorie dr. M. Balbin.

Zamyslete se nad jednotlivými výroky a na škále označte tu odpověď, která vás vystihuje nejblíže.

Označte na škále míru souhlasu s níže uvedenými výroky:

1. Umím se postarat o to, aby nápady byly v praxi realizovány.
2. Rozčilují mě lidé, kteří lpí na detailech a nebo chtějí mít předem o všem jasno.
3. Snadněji se mi spolupracuje s lidmi, kteří neteoretizují, ale hned řeší.
4. Bez ohledu na různé tlaky okolí se soustředím na podstatu řešení problému.
5. Dělat něco stále stejným způsobem mě moc nebaví.
6. Mám rád neprobádané cesty.
7. Dokáži vnést do řešení problému pořádek a systém.
8. Mám sklon přicházet s novými nápady a vyhýbat se tomu, co je běžné.
9. Někdy se mi stane, že při přemýšlení nad problémy ztratím kontakt s okolím.
10. Lépe se mi pracuje podle předem stanoveného postupu nebo metody.
11. Vysvětlení složitých problémů ostatním mi někdy dělá potíže.
12. Obyčejně nejdříve přemýšlím nad tím, zda je plán nebo nápad prakticky realizovatelný.