>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  Kompetence pro trh práce  >>  Test - Kompetence k celoživotnímu učení

Test - Kompetence k celoživotnímu učení

Styly učení

Představa, že člověk dokončí nějakou školu a z nabytých znalostí a dovedností pak čerpá celý život, nebyla nikdy pravdivá. A v dnešní době něco takového neplatí už vůbec. Vývoj je rychlý a přináší s sebou změny. Netýká se to pouze techniky a převratných objevů vědy. Vaříme jiná jídla, mění se jazyk, kterým mluvíme, potřebujeme úplně jiné dovednosti, svět je pro každého z nás otevřený … a mnoho mnoho dalších věcí.

Učení není pojem, který by souvisel pouze se školou, kurzy a přezkušováním. Je o životě jako takovém. Abychom se adaptovali na změny okolo nás, musíme se učit celý život.

O tom, jak se lidé učí, existuje řada teorií. Jedna z nich vychází z poznatků psychologů P. Honeyho a A. Mumforda, kteří rozlišují čtyři základní styly. Dotazník, který máte před sebou a který na jejich teorii staví, vám pomůže určit, jaký styl je při osvojování si nových věci a učení blízký vám. Znalost vlastního stylu, jeho výhod a nevýhod, vám může učení usnadnit.

Následuje 40 výroků. Zamyslete se, prosím, nad každým z nich a vyjádřete svůj souhlas nebo nesouhlas. V tomto dotazníku neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi.

1. V diskusích prosazuji to, o čem jsem přesvědčen, že bude fungovat.
2. Při rozhodování bývám opatrný. Než se rozhodnu, pečlivě zvážím všechny možnosti.
3. Často dělám věci tak, jak mě napadne nebo jak mě to baví, aniž bych si je předem dlouze promýšlel.
4. Aby měla práce smysl, je třeba ji dokončit.
5. Rád zkoumám, jak co funguje, rád pronikám do podstaty věcí. Je to důležité.
6. Obvykle více naslouchám než mluvím.
7. Problémy a úkoly je třeba prostudovat. Ukvapeným závěrům se vyhýbám.
8. Na tom, co se naučím, je nejdůležitější, aby to fungovalo v praxi.
9. Nevadí mi, když se mi věci trošku vymknou z rukou.
10. Než se pustím do řešení úkolu nebo problému, prozkoumám jej z nejrůznějších úhlů pohledu.
11. Mám rád, když se jednání drží programu a dodržuje se časový plán.
12. Dlouhé diskutování nemám příliš v lásce. Nejlepší je jít rovnou k jádru věci.
13. Prezentovat své myšlenky lidem "věci neznalým" bývá pro mě obtížné.
14. Obvykle více mluvím než naslouchám.
15. Baví mě pouštět se do něčeho nového, aktivně to vyhledávám.
16. Nápady a myšlenky ostatních lidí posuzuji podle toho, jak se osvědčí v praxi.
17. Zabývám se záležitostmi tak, jak přicházejí. Svou činnost předem nijak zvlášť a dlouhodobě předem neplánuji.
18. "Co je psáno, to je dáno" samozřejmě neplatí. Lepší je si vše ověřit.
19. Když se setkám s něčím novým, hned přemýšlím, jak toho využít, jak by se to dalo "uvést v život".
20. Přesnost nebo dodržování správného postupu považuji za velmi důležité.
21. Chci řešit problémy a dělat věci absolutně správně.
22. Raději řeším problémy nebo úkoly postupně krok za krokem než nahodilými pokusy.
23. Než definitivně napíšu oficiální dopis nebo zprávu, připravím si několik konceptů.
24. Osvědčuje se mi pravidlo "Dvakrát měř a jednou řež."
25. Než dojdu k závěru, se vším se podrobně seznámím a promyslím si to.
26. Nutnost dodržovat přesné návody, pravidla nebo plány mě otravují. Přestává to být zábavné.
27. Bláznivým nápadům moc nefandím. Bývají nepraktické.
28. Docela rád riskuji.
29. Myslím, že nejlepším klíčem k dokončení věcí je důkladné logické myšlení.
30. Nezáleží na tom, jak se co udělá. Hlavně, že to funguje.
31. Rád se bavím, bývám životem i duší různých akcí.
32. Rozhodovat se pouze na základě pocitů není správné. Vždy je potřeba zvažovat všechna fakta.
33. Když něco dělám, jsem sám k sobě náročný, tak trochu perfekcionalista.
34. Nejdříve zvažuji všechny možnosti, teprve potom si jednu vyberu.
35. O problému nebo úkolu mám rád co největší přehled. Čím více informací a náhledů mám k dispozici, tím lépe.
36. Nejasnosti nemám rád. Vše má do sebe zapadat jako skládačka.
37. Dělat něco jinak, zkoušet něco nového, je pro mě výzvou, která mě oslovuje.
38. Diskuse obohacuji spoustou různých nápadů.
39. Častěji než jiní dokážu vymyslet praktické řešení.
40. Mám raději jasné, jednoduché, přehledné věci nebo úkoly než něco komplikovaného.